Tìm Nhân Duyên

Xem tuổi vợ chồng theo Tử Vi Phương Đông.

Hôm nay: 25/07/2014 Dương Lịch.
Tức 29/6/2014 Âm lịch - ngày Đinh Dậu, tháng Tân Mùi, năm Giáp Ngọ.

Vui lòng nhập thông tin ngày tháng năm sinh của vợ/chồng theo Dương Lịch.
Mọi sự lý giải chỉ là tương đối,chỉ là một tư liệu tham khảo để bạn quy chiếu đến.
-Ngày tháng năm sinh của Chồng theo Dương Lịch:
Ngày:   Tháng:   Năm:
-Ngày tháng năm sinh của Vợ theo Dương Lịch:
Ngày:   Tháng:   Năm: