Xem tuổi vợ chồng
GIEO QUẺ PHU THÊ
Xem tương hợp vợ chồng

Gieo quẻ phu thê

Chuyển đổi Dương Lịch sang Âm Lịch

Chọn Ngày tháng theo Dương Lịch:
Ngày:   Tháng:   Năm:
           
Hôm nay: 12/12/2017
Tức ngày: 25/10/2017 Âm lịch - ngày Quý Dậu tháng Tân Hợi năm Đinh Dậu

2012 Nhâm Thìn Từ ngày 23/01/2012 - Đến ngày 09/02/2013
2013 Quý Tỵ Từ ngày 10/02/2013 - Đến ngày 30/01/2014