Xem tuổi vợ chồng
GIEO QUẺ PHU THÊ
Xem tương hợp vợ chồng

Gieo quẻ phu thê

Chuyển đổi Dương Lịch sang Âm Lịch

Chọn Ngày tháng theo Dương Lịch:
Ngày:   Tháng:   Năm:
           
Hôm nay: 18/06/2019
Tức ngày: 16/5/2019 Âm lịch - ngày Bính Tuất tháng Canh Ngọ năm Kỷ Hợi