Xem tuổi vợ chồng
GIEO QUẺ PHU THÊ
Xem tương hợp vợ chồng

Gieo quẻ phu thê

Chuyển đổi Dương Lịch sang Âm Lịch

Chọn Ngày tháng theo Dương Lịch:
Ngày:   Tháng:   Năm:
           
Hôm nay: 24/02/2018
Tức ngày: 9/1/2018 Âm lịch - ngày Đinh Hợi tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

2013 Quý Tỵ Từ ngày 10/02/2013 - Đến ngày 30/01/2014