Xem tuổi vợ chồng
GIEO QUẺ PHU THÊ
Xem tương hợp vợ chồng

Gieo quẻ phu thê

Chuyển đổi Dương Lịch sang Âm Lịch

Chọn Ngày tháng theo Dương Lịch:
Ngày:   Tháng:   Năm:
           
Hôm nay: 21/08/2019
Tức ngày: 21/7/2019 Âm lịch - ngày Canh Dần tháng Nhâm Thân năm Kỷ Hợi