Xem tuổi vợ chồng
GIEO QUẺ PHU THÊ
Xem tương hợp vợ chồng

Gieo quẻ phu thê

Chuyển đổi Dương Lịch sang Âm Lịch

Chọn Ngày tháng theo Dương Lịch:
Ngày:   Tháng:   Năm:
           
Hôm nay: 06/08/2020
Tức ngày: 17/6/2020 Âm lịch - ngày Tân Tỵ tháng Quý Mùi năm Canh Tý