Xem tuổi vợ chồng
GIEO QUẺ PHU THÊ
Xem tương hợp vợ chồng

Gieo quẻ phu thê

Chuyển đổi Dương Lịch sang Âm Lịch

Chọn Ngày tháng theo Dương Lịch:
Ngày:   Tháng:   Năm:
           
Hôm nay: 17/02/2019
Tức ngày: 13/1/2019 Âm lịch - ngày Ất Dậu tháng Bính Dần năm Kỷ Hợi