Xem tuổi vợ chồng
GIEO QUẺ PHU THÊ
Xem tương hợp vợ chồng

Gieo quẻ phu thê

Chuyển đổi Dương Lịch sang Âm Lịch

Chọn Ngày tháng theo Dương Lịch:
Ngày:   Tháng:   Năm:
           
Hôm nay: 23/10/2018
Tức ngày: 15/9/2018 Âm lịch - ngày Mậu Tý tháng Nhâm Tuất năm Mậu Tuất

2013 Quý Tỵ Từ ngày 10/02/2013 - Đến ngày 30/01/2014