Xem tuổi vợ chồng
GIEO QUẺ PHU THÊ
Xem tương hợp vợ chồng

Gieo quẻ phu thê

Đường chỉ tay hôn nhân- Đường tình yêu

Đường hôn nhân' có thể được nhìn thấy trong lòng bàn tay ở rìa ngoài của lòng bàn tay, dưới ngón tay út.
Tay bạn có thể có nhiều hơn một dòng hiện hôn nhân .Các dòng dài và nổi bật nhất sẽ là khả năng đưa ra mối quan hệ hôn nhân, các dòng khác tượng trung cho tình yêu .
Bạn hãy xem đường hôn nhân của mình có những nét tương đồng 1 trong các đường dưới đây, click chọn và xem nhé